OUTO RY – Oulun Tradenomiopiskelijat

TERVETULOA OAMKIIN!

Uusi vuosi, uudet kujeet! Outo ryn hallitus haluaa onnitella kaikkia uusia opiskelijota koulupaikoistaan, ja toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi! 

ME OLLAAN OUTO RY!

Oulun Tradenomiopiskelijat Outo ry on Oulun ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden edunvalvontajärjestö. Se syntyi vuonna 2017, kun Oulun Tradenomiopiskelijayhdistys Ultra ry ja Oulun Tradenomiopiskelijat Otro ry yhdistyivät. Sen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Oulun ammattikorkeakoulussa tradenomi-, BBA-, tai tradenomi (YAMK) -tutkintoa opiskelevat henkilöt.

Tarjoamme jäsenillemme edunvalvontaa koulutukseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa, järjestämme opiskelijabileitä ja tapahtumia. Haluamme tehdä opiskelusta liiketalouden kampuksella mieluisampaa ja helpompaa. Toimimme linkkinä opiskelijoiden ja opettajien välillä, joten kauttamme on helppo välittää palautetta ja kehitysideoita puolin ja toisin.

Outo ry on Tradenomiopiskelijoiden paikallisyhdistys. Tähtäämme toiminnallamme opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantamiseen ja opiskelijoiden viihtyisään opiskelijaelämään Oulun ammattikorkeakoulussa.

Tradenomiopiskelijoiden sekä Outo ry:n jäseneksi liityt painammalla alla olevaa nappia.

Tuutorointi

Edunvalvonta

Opiskelijabileet

HALLITUS
Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintäyhdyshenkilöt tarjoavat apua, tukea ja neuvoja opiskelijoille, jotka ovat kokeneet häirintää tai haluavat puhua itseensä tai muihin kohdistuneesta asiattomasta käytöksestä. Yhdyshenkilö on täysin vaitiolovelvollinen ja kaikki yhdyshenkilön kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Yhdyshenkilö tietää, mistä paras apu löytyy kiireellisissäkin tapauksissa ja osaa tarvittaessa ohjata opiskelijan avun piiriin. Voit olla yhteydessä kumpaan tahansa Outon häirintäyhdyshenkilöistä.

  • Sami Härkönen k2hasa02@students.oamk.fi
  • Sofia Kangas k1kaso01@students.oamk.fi
Yhteystiedot

pj@outory.fi
tapahtumat@outory.fi

Seuraa meitä!

Osoite

Yliopistokatu 9, 90570 OULU
Yhteistoimisto:
Linnanmaan campus, tilanumero 5D208